Altıneller Anaokulu

Altıneller Anaokulunda, Eğitim yolculuğunun birinci ve “en önemli adımı” olan Okul Öncesi Eğitimi, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Çocuk Gelişimi alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, deneyimli öğretmen kadrosu tarafından programda yer alan, hedefler – kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları – öğrenme ortamları hazırlanır.

Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınarak görsel-işitsel-dokunsal eğitim yöntemleri geliştirilir. Bu programlar Mathazone eğitim projeleri ile desteklenir.
Çocuğun, Motor ve Psikomotor Eğitimi ile Yabancı Dil Eğitimini destekleyici, hareket ederek enerji boşalımlarını sağlayıcı, sosyalleşmesi, yardımlaşması, işbirlikçi olması, grupla birlikte hareket edebilmesi, gerektiği zamanlarda grup liderini izlemesi, liderliği üstlenmesine olanak sağlayıcı, zengin uyarıcı, zaman zaman temaya uygun olarak hazırlanan istasyonlardan yararlanmasına olanak sağlanır.