Altıneller Ortaokulu

Okul Müdürümüzün Mesajı

Bizler 21. YÜZYILA göre hazırlanmış modern kampüsümüzde , bilgiye ulaşmakta her türlü kolaylığa sahip yeni neslin bilgiyi organize etmesini , sorgulamasını ve öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmesini sağlayan akademik programları ve eğitim teknolojilerini hayata geçirmenin yanı sıra Analiz ve Sentez yapabilen, pratik hayatta da inisiyatif kullanabilen insan modelini eğitim sisteminin odağına koyarak çalışmalara başladık

Varmak istediğimiz noktaya sadece Adananın değil Türkiye’nin en çok tercih edilen okulu olma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz , Tecrübe ve İnovasyonun beraberliğinde takım ruhuyla, geleceğimiz olan öğrencilerimizi iyi bir birey olarak yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

İnsanın doğasına yapılacak olan bu bilimsel seyahatte tüm öğretmen arkadaşlarımıza , velilerimize , öğrencilerimize başarılar diliyorum.

#5. ve 6. Sınıflar

 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş aşamasında önemli bir yer tutan TEOG çalışmalarına 5. ve 6. sınıflarda başlanmaktadır.
 • Her öğrenciye yıl boyunca 12 adeti Süreç Değerlendirme olmak üzere toplam 28 adet Deneme Sınavı uygulanır.
 • 250 adet Konu Kazanım, 54 adet Ünite Kazanım, 8 adet Genel Tekrar testi uygulanır.
 • Her sömestr başı ve sonunda rehberlik envanterleri yapılır.

#7. Sınıflar

 • Merkezi Ortak Sınavların (TEOG) hazırlık aşaması olarak da değerlendirilebilecek olan 7. sınıflarda temel eğitim ile TEOG sınavı hazırlığı buluşturulur.
 • Her öğrenciye yıl boyunca 12 adeti süreç değerlendirme olmak üzere toplam 36 adet deneme sınavı uygulanır.
 • 284 adet konu kazanım 64 adet ünite kazanım ve 12 adet genel tekrar testi uygulanır.
 • Her sömestr başı ve sonunda rehberlik envanterleri yapılır.

#8. Sınıflar

 • Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemine hazır öğrenciler yetiştirmek adına çalışmalarımız Ağustos ayının ikinci haftası başlar ve tamamen TEOG hazırlık süreci olarak devam eder.
 • Kasım ve Nisan TEOG sınavlarında önce sorumlu kamplar belirt düzenlenir.
 • Yıl boyunca 12 adeti süreç değerlendirme olmak üzere toplam 54 deneme sınavı uygulanır.
 • 316 adet konu kazanım, 72 adet ünite kazanım ve 24 adet genel tekrar testleri uygulanır.
 • Yıl boyunca toplam sekiz adet rehberlik envanterleri yapılır.